لیست قیمت پاکت

تاریخ اعتبار قیمت:96/7/31

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیفشرحنوع جنستیراژقیمت (تومان)
1

پاکت 22 *11 تک رنگ

( ملخی)

تحریر100 (پاکت آماده)1000195/000
2

پاکت 32 *22 تک رنگ

( A4)

تحریر 100 (پاکت آماده)1000260/000
3

پاکت 43 *31 تک رنگ

( A3)

تحریر 100 (پاکت آماده)1000365/000
4

پاکت 22*11 چهار رنگ

( ملخی )

تحریر1002000290/000
5

پاکت 22*11 چهار رنگ

( ملخی )

گلاسه 1352000300/000
6

پاکت 32*23 چهار رنگ

( A4 )

گلاسه 1351000345/000
7

پاکت 32*23 چهار رنگ

( A4 )

تحریر 1001000320/000
8

پاکت 43*31 چهار رنگ

( A3 )

گلاسه 1351000545/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد پاکت های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 40 عدد کسری می باشد.
 • درصورت سفارش حالت های فانتزی وخاص پاکت ها از لحاظ نوع برش و چسب، هزینه قالب تیغ و تیغ خوردن پاکت ها به قیمت فوق اضافه می گردد.
 • توصیه می شود برای حفظ کیفیت و افزایش بهره برداری خود از پاکت های نوع گلاسه، آنها را با روکش UV موضعی سفارش دهید که قیمت آن برای هر عدد پاکت مبلغ 45 تومان اضافه می گردد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.

لیست قیمت سربرگ

تاریخ اعتبار قیمت:96/7/31

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیفشرحنوع جنستیراژقیمت (تومان)
1

سربرگ تک رنگ

تحریر80سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد145/000
2

سربرگ تک رنگ

تحریر100سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد155/000
3

سربرگ تک رنگ

گلاسه 120سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد160/000
4

سربرگ تک رنگ

تحریر80سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد170/000
5

سربرگ تک رنگ

تحریر100سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد180/000
6

سربرگ تک رنگ

گلاسه 120سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد195/000
7سربرگ دو رنگتحریر80سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد165/000
8سربرگ دو رنگتحریر100سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد170/000
9

سربرگ دو رنگ

گلاسه 120سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد180/000
10سربرگ دو رنگتحریر80سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد190/000
11سربرگ دو رنگتحریر100سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد200/000
12سربرگ دو رنگگلاسه 120سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد215/000
13سربرگ چهار رنگتحریر80سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد205/000
14سربرگ چهار رنگتحریر100سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد210/000
15سربرگ چهار رنگگلاسه 120سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد220/000
16سربرگ چهار رنگتحریر80سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد225/000
17سربرگ چهار رنگتحریر100سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد240/000
18سربرگ چهار رنگگلاسه 120سربرگ A4هزار عدد و سربرگ A5دوهزار عدد255/000
       
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 •      
 • تعداد سربرگ های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 10 الی 30 عدد کسری می باشد.
 •      
 • سربرگ های شما به طور پیش فرض هنگام تحویل در بسته های 100 برگی سر چسب خورده می باشد، چنانچه قصد استفاده آن ها را به صورت اوراق آزاد دارید، لطفا هنگام سفارش قید فرمایید که چه مقدار از آن ها به صورت اوراق آزاد تحویل شما گردد.
 •      
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 •      
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.

لیست قیمت ساک خرید تبلیغاتی

تاریخ اعتبار قیمت:96/7/31

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیفشرحنوع جنستیراژقیمت (تومان)
1

ساک دستی 7*14*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000715/000
2

ساک دستی 7*14*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1701000730/000
3

ساک دستی 7*14*21چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 2501000780/000
4

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000740/000
5

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1701000780/000
6

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 2501000980/000
7

ساک دستی 9*20*20 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000880/000
8

ساک دستی 9*20*20چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1701000900/000
9

ساک دستی 9*20*20 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 2501000970/000
10

ساک دستی 9*20*35چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000925/000
11

ساک دستی 9*20*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1701000960/000
12

ساک دستی 9*20*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010001/340/000
13

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000900/000
14

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1701000940/000
15

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010001/020/000
16

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 1351000965/000
17

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 17010001/010/000
18

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010001/430/000
19

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 13510001/340/000
20

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 17010001/415/000
21

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010001/870/000
22

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 13510001/425/000
23

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 17010001/515/000
24

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010002/030/000
25

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 13510001/340/000
26

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 17010001/415/000
27

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010001/870/000
28

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 13510001/425/000
29

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 17010001/515/000
30

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 25010002/030/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد ساک های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 40 الی 50 عدد کسری می باشد.
 • ساک های خرید به دلیل استحکام بیشتر دارای روکش سلفون مات می باشد که هزینه آن محاسبه شده است.
 • این مجموعه چاپ، دارای تنوع بالای سایز های مختلف قالب می باشد، لذا در هنگام سفارش با مسئول سفارشات جهت سایزهای دیگر ساک دستی هماهنگی کنید تا در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • در صورت حساسیت رنگ و یا تمپلات بودن فایل چاپ شما، امکان افزایش قیمت های فوق وجود دارد.

تراکت تبلیغاتی رنگی (یک رو)- شیت اختصاصی

تاریخ اعتبار قیمت:96/7/31

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیفشرحنوع جنستیراژقیمت (تومان)
1

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)
گلاسه 1354000225/000
2

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 13580003500/000
3

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 13516000580/000
4

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 1704000270/000
5

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 1708000390/000
6

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 17016000690/000
7

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

تحریر 804000225/000
8

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

تحریر 808000300/000
9

تراکت 15*21 یک رو4 رنگ

(A5)

تحریر 8016000475/000
10

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 1354000215/000
11

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 1358000255/000
12

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 13516000350/000
13

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 1704000225/000
14

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 1708000270/000
15

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 17016000390/000
16

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

تحریر 804000205/000
17

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

تحریر 808000225/000
18

تراکت 15*11 یک رو4 رنگ

(A6)

تحریر 8016000270/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تعداد تراکت های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 20 الی 100 عدد کسری می باشد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح، مونتاژ، اصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.

لیست قیمت تراکت تبلیغاتی رنگی(دورو)- شیت اختصاصی

تاریخ اعتبار قیمت:96/7/31

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 135 4000 230/000
2

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 135 8000 350/000
3

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 135 16000 600/000
4

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 170 4000 240/000
5

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 170 8000 390/000
6

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

گلاسه 170 16000 660/000
7

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

تحریر80 4000 200/000
8

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

تحریر80 8000 290/000
9

تراکت 15*21 دو رو4 رنگ

(A5)

تحریر80 16000 480/000
10

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 135 4000 170/000
11

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 135 8000 300/000
12

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 135 16000 490/000
13

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 170 4000 220/000
14

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 170 8000 340/000
15

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

گلاسه 170 16000 360/000
16

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

تحریر80 4000 160/000
17

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

تحریر80 8000 200/000
18

تراکت 15*11 دو رو4 رنگ

(A6)

تحریر80 16000 300/000
 • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی و کد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
 • تراکت های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 20 الی 100 عدد کسری می باشد.
 • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و ... داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
 • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV- مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و... است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
 • سفارشات صورت گرفته توسط مشتریان غیرهمکار، شامل مبلغ افزایش قیمت می باشد.
   1       2       3       4    >>